چرا در مدرسه کسب و کار در مورد سواد مالی صحبت می‌کنیم؟

businnes

سواد مالی

سواد مالی یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی است که کودکان باید یاد بگیرند.

بخش مهمی از آموزه‌های مدرسه کسب و کار، آموزش سواد مالی برای کودکان است.

در این بخش ما تمرکز زیادی را صرف آموزش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری پول می‌کنیم.

ما در مدرسه کسب و کار به فرزندان شما خواهیم آموخت که چگونه می‌توانند از ارزش پول خود مراقبت کرده و آن را افزایش دهند.

متأسفانه در مدارس به سواد مالی آن چنان که باید پرداخت نمی‌شود،

اما در مدرسه کسب و کار، ما این خلأ را برای فرزندان شما جبران می‌کنیم.

سواد مالی اولین مهارتی است که هر کارآفرین در هر سن و سالی باید آن را یاد بگیرد

بنابراین در مدرسه کسب و کار بینش نوین تمرکز زیادی بر روی آن می‌گذاریم.

کلینیک تخصصی روان شناسی و مشاوره بینش نوین

سواد مالی یعنی بتوانید منابع مالی خودتان را به شکلی مدیریت کنید که در طول زندگی خود امنیت مالی را تجربه کنید.

برای فراگیری سواد مالی باید مجموعه ای از آگاهی‌ها و مهارت‌ها را یاد بگیرید.

این مجموعه آگاهی‌ها به شما کمک می‌کند تصمیماتی بگیرید که آگاهانه و موثر در پس‌انداز و سرمایه گذاری است.

به عبارتی ساده‌تر، یعنی توانایی مدیریت اقتصادی و بهینه درآمد خودتان.

البته دانش مدیریت گردش نقدینگی را سرمایه گذاری؛ و مدیریت هزینه را نیز سواد مالی می گویند.

پاسخ دهید