انگیزه، دقت و خلاقیت سه کلیدی مدرسه کسب و کار

businnes

در مدرسه کسب و کار بینش نوین موهبت خلاقیت  را آموزش می‌دهیم.

آن‌ها یاد می‌گیرند که از به زبان آوردن و اجرایی کردن ایده‌های خود نترسند

و تلاش کنند تا آن‌ها را به ایده‌های واقعی تبدیل کنند.

یکی دیگر از مسائل مهم ما این است که شرکت‌کنندگان یاد بگیرند

چگونه با دقت اطراف خود را ببینند و کسب و کار دیگران را مورد تحلیل قرار دهند.

مدرسه کسب و کار به شرکت‌کنندگان آموزش می‌دهد

که چگونه انرژی و انگیزه درونی خود را متوجه رسیدن به موفقیت بکنند و از تلاش کردند ناامید نشوند.

انگیزه، دقت و خلاقیت سه کلید مهمی هستند که در مدرسه کسب و کار بینش نوین

در اختیار کودکان قرار می‌گیرد تا قفل‌های کاری خود را باز کنند.

پاسخ دهید