اخبارمقاله

جایگاه نوآوری در مدرسه کسب و کار چیست

توسط 11th آوریل 2019 بدون نظر

جایگاه نوآوری در مدرسه کسب و کار چیست

یکی از جالب‌ترین مهارت‌هایی که در مدرسه کسب و کار با کودکان و نوجوانان تمرین می‌کنیم،مهارت نوآوری است.
به زبان ساده از بچه‌ها می‌خواهیم که ایده‌های خلاقانه خود را،

این بار با کمک ابزاری که از طرف متخصصین مدرسه کسب و کار در اختیارشان قرار می‌گیرد،توسعه دهند یا اشکالات آن را برطرف سازند.

 

مدرسه کسب و کار به کودکان آموزش می‌دهد که همیشه می‌شود چیزهای قدیمی را با کمک ابزارهای جدید و نوآورانه توسعه داد.

بنابراین بچه‌ها دائماً در مدرسه کسب و کار با شرایطی مواجه می‌شوند که باید نوآورانه رفتار کنند.

 

جایگاه نوآوری در مدرسه کسب و کار بینش نوین چیست
در ابتدا دانش آموزان مھارتھای ارتباطی و شخصیتی مانند اعتماد به نفس، کنترل خشم، فنون مذاکره و… را فرامیگیرند
و در قسمت دوم روی کسب و کارھا و مواردی مانند برندسازی، بازاریابی و فروش و خرید کار میشود

و زمینه آشنایی آنھا با 80 نوع شغل مھیا میشود.»
«در مقطع متوسطه، ھدفگ ذاری دانش آموزانی است که به سمت انتخاب رشته میروند تا با آمادگی و شناخت بیشتری ادامه تحصیل دھند.»

در این دوره علاوه بر فعالان و کارشناسان مشاغل، چندین کارآفرین برتر نیز در کارگاهھای تخصصی حضور مییابند

و از تجربه کاری خود برای دانش آموزان صحبت میکنند.
راه اندازی نمایشگاه کسب و کار، برگزاری جشنواره ایده ھا و طرحھای برتر، از دیگر برنامه ھایی است

که دانش آموزان در مدرسه تابستانه کسب و کار فرا میگیرند.

پاسخ دهید