اخبارمقاله

جایگاه تفکر خلاق در مدرسه کسب و کار چیست؟

توسط 11th آوریل 2019 بدون نظر

جایگاه تفکر خلاق در مدرسه کسب و کار چیست؟

به زبان ساده خلاقیت را می‌توانیم ایجاد چیزهای جدید در نظر بگیریم.

اما تفکر خلاق در مدرسه کسب و کار تا حدودی با مفهوم اولیه خلاقیت فاصله دارد؛

ما تفکر خلاق را شیوه جدیدی برای نگاه به مسائل و چالش‌هایمان در نظر می‌گیریم.

حتماً شما هم این جمله؛ خارج از چهارچوب فکر کن را شنیده‌اید.

این جمله به خوبی شیوه کار مدرسه کسب و کار برای رشد و تقویت تفکر خلاق را نشان می‌دهد.

ما در مدرسه کسب و کار دائماً بچه‌ها را در موقعیتی قرار می‌دهیم که مجبور شوند راه‌حل‌های جدید ارائه دهند.

نوآوری

جایگاه نوآوری در مدرسه کسب و کار چیست

تمام هدف ما باید این گونه باشد که ترس از شکست را در کار های مهم از کودکانمان بگیریم.

در انجام ندادن بعضی از فعالیت ها سرزنش نشوند. ریسک پذیری در آنها زیاد شود.

از موقعیت های پیچیده نهراسند و عادت به فعالیت داشته باشند و سعی شود اعتماد به نفس را در آنها زیاد نمود.

نتیجه این که بچه های خلاق باید خود را باور کنند که می توانند.

 

پاسخ دهید